Faksimil Maskinen

År 1843, den 27 Maj, så tog den skotske uppfinnaren Alexander Bain patent på en ”Elektrisk Skrivartelegraf” men det var först 1846 som Bain lyckades skicka en bild från en mottagare till en annan och reproducera den via en kemisk metod inte helt olik hur man framkallar fotografier i gammeldags mörkerrum. Mellan maskinerna som sände och mottog krävdes dock en kopparledning som kunde föra vidare den elektriska informationen bland annat. Att arbeta med just elektricitet var något av Alexander Bains specialitet eftersom han även var den som först uppfann och tog patent på den allra första elektriska klockan. Trots sina framgångar som uppfinnare så ansågs han dock ha varit en medioker elev i skolan och skickades istället för att bli lärling hos en urmakare i Wick. En annan uppfinnare, Frederick Collier Bakewell, var en utbildad fysiker som senare skulle ta Alexander Bains patent och göra flera uppdateringar och förbättringar på den. Han kallade den för en ”Bild Telegraf” och kunde under världsutställningen i London år 1851, demonstrera ett fungerande laboratorium prototyp inför en hänförd publik. Bland annat så ersatte han Bains olika klockverksmekanismer med synkroniserade, roterande cylindrar. Systemet gick ut på att sändaren ritade på en bit tunn metall med en speciell sorts isolerande bläck. En cylinder roterade sedan bilden medan en elektrisk pekare fördes fram och tillbaka över ytan och ”läste av” bilden med hjälp av elektricitet. Varje gång som strömmen avbröts utav det isolerande bläcket så märktes det även hos mottagaren där en pendel vaggade över ett kemiskt behandlat papper. När strömmen avbröts så fördes pendeln ner på papperet och drog strecken i den linje som avbrottet lästes av. Detta gjorde att Bakewell kunde skicka och ta emot handskrift och enklare handritade bilder i realtid, dock så fanns det fortfarande en del bekymmer med att få dom olika cylindrarna att vara helt synkroniserade och hålla kontakten utan att den avbröts.

1861 så skulle den italienske prästen Giovanni Caselli förbättra Bakewells version ytterligare och lösa flera utav problemen som Bakewell stötte på. Det var sedan Cassellis version som ansågs vara den allra första praktiska faksimil maskinen. Så med andra ord så var den katolske prästens och fysikerns version den allra första fungerande faxen redo för kommersiellt bruk redan elva år innan Alexander Graham Bell skulle patentera den första praktiskt fungerande telefonen. Dock så var dessa maskiner fortfarande trådbundna och den första trådlösa versionen skulle inte dyka upp förrän 1924 tack vare radiodesignern Richard H. Ranger och kallades då för ett trådlöst fotodiagram. Den allra första bilden som skickades trådlöst var av ingen annan än USA:s trettionde president John Calvin Coolidge Jr. och skickades från New York till London den 29 november, 1924. Rangers patent skulle sedan tas i kommersiellt bruk 1926 och under sena 1940-talet så användes ”radiofax” utav Western Union och var i ett mindre format än dom stora monstren som tidigare använts. Western Union använde sina radiofax som komplement till sina telegrafer. Fortfarande idag så används radiofax, om än i väldigt liten skala, för att skicka väderkartor och information till skepp som befinner sig långt ut till havs och inte har så mycket mottagning från satelliter eller master.