Moderna tider – faxen slussas ut

Försäljningen av faxapparater och användandet utav dom har klingat av sedan slutet utav 1990-talet och början på 2000-talet, även om det fortfarande finns många företag som har kvar dom, antingen av gammal vana eller av nödvändighet. Anledningen till att faxapparater idag inte längre är lika utbredda är eftersom affärsvärlden alltmer stigit in i den digitala åldern. Snabbare och billigare internet, lättåtkomliga och stabila 3G och 4G nät samt trådlöst internet överlag har gjort att många företag försöker minska alltmer på bruket utav papper. Dels för att bli miljövänliga men även för att dra ner på kostnader. Det är inte längre krångligt eller kostsamt att skapa sig en e-mail adress och jättar så som Outlook och G-Mail dominerar marknaden där dom erbjuder pålitliga mejlservar och diverse olika service för sina kunder så som exempelvis Google docs och Microsoft 365. Större serverutrymmen innebär också att man kan skicka fler filer och dokument via e-mail och andra sidor erbjuder sig att kunna skicka bifogade filer upp till över 1 gigabyte. Förutom det så har molntjänster så som Google drive och Dropbox gjort att hela projekt kan delas och flyttas över mellan eller inom företag blixtsnabbt och är lättåtkomligt, vilket gör att informationsutbyte via faxmaskiner mellan olika våningar har blivit överflödigt och tidsödande. Men ändå så hänger både faxmaskiner och andra uppfinningar som morsekoden kvar i vårt moderna samhälle och är så integrerat att det är svårt att gå vidare. Delvis på grund utav den mänskliga faktorn att en generation har vant sig vid att göra vissa saker på ett visst sätt samtidigt som den digitala utvecklingen går olika fort i olika områden och länder.

Sverige och norden i övrigt ligger väldigt långt fram i internetutvecklingen tillsammans med Japan, vilket gör att medan vi tar trådlösa lösningar för givet så ligger den utvecklingen fortfarande långt borta i vissa andra länder, mestadels östeuropeiska där utvecklingen har gått långsammare framåt delvis på grund av stridigheter och krig men även på grund av andra former utav prioriteringar och byråkrati. Bara för några år sedan så hade flertalet stora telefonbolag som även erbjuder mobiltelefoni och trådlöst internet en våg där dom skulle introducera och sprida just trådlöst internet till bland annat Nederländerna där man fortfarande hellre använder fast telefoni samt faxapparater. Men samtidigt så går ju utvecklingen framåt och land linor blir alltmer sällsynta, nuförtiden så finns det faxmaskiner som kan ta emot information från datorer och även skicka dokument som skannas in till mejlservar. Sen att faxapparater även ofta innehåller kopierings och skrivarfunktioner gör att många gånger så får den stå som substitut för skrivare åt företag som inte har så stor omsättning utav utskrivet materiell. Funktioner så som laserskrivning och dubbelsidiga kopior har även lett till att faxar fortfarande händer med och möjligheter att kunna koppa upp sig mot en fax via bluetooth eller andra trådlösa lösningar.

Det finns även flera företag via internet som erbjuder tillgång till internet fax service och konverterar faxdokument till Tiff eller PDF-filer. Så även om faxen har en lång historia och det kan kännas häpet över att den fortfarande finns kvar i vårt moderna, digitala kommunikationssamhälle, så är det ändå inte speciellt förvånande om man går igenom dess historia och ser till hur utbredd den faktiskt är. Visserligen så fasas den långsamt bort, men beroende på olika länders och verksamheters utvecklingsnivå och hastighet så lär vi nog fortfarande kunna hitta faxadresser till olika företag och organisationer några år till.