Optiska Telegrafen

Man brukar räkna att den första metoden för att skicka långdistansmeddelanden på var via så kallade ”Optisk telegrafering”. Optisk Telegrafering består bland annat utav röksignaler, reflekterande ljus och sändare som skickar meddelanden i kodad form. Denna form utav kommunikation är uråldrig och har använts i hundratals för att inte säga tusentals år. Redan år 1684 så föreslog Robert Hooke för The Royal Society of London att man borde försöka utveckla systemet men dom första implementeringar på experimentell nivå skedde inte förrän år 1767 utav Sir Richard Lovell Edgeworth. Senare så skulle den franske ingenjören Claude Chappe utveckla och leda ett system kallat för det ”Optiska telegraf nätverket” tillsammans med sina bröder 1792. Idag så är det mer känt som ”Chappes System” och bestod utav ett nätverk utav 556 stationer, eller torn, som använde sig utav flaggor, eldar och liknande framgångsrikt ända fram till 1850-talet för både militära och nationella kommunikationer. Nätverket sträckte sig hela 4800 kilometer genom Frankrike och bestod utav ett avancerat men enkelt kodsystem för att kunna delge information snabbt. Chappe-bröderna utvecklade systemet på grund utav nödvändigheten till att kunna skicka information snabbt utan risk att löpare eller budbärare blev tillfångatagna utav fienden. Under denna tid så var nämligen den franska revolutionen i full gång och var omgiven utav flera olika fiender. Ett utav dom mest berömda meddelanden som skickades var “si vous réussissez, vous serez bientôt couverts de gloire” (Grovt översatt: ”Om ni lyckas, så kommer ni bada i framgång”) mellan Brulon och Parce som skildes åt utav en sträcka på drygt 16 kilometer. Detta meddelande skickades främst med hjälp utav vita och svarta paneler, klockor och teleskop.

Sändare och mottagare hade kodböcker som dom använde för att kunna förstå vad som skickades. Även Sverige var med i denna utveckling och ungefär samtidigt som bröderna Chappe höll på med sina experiment så utvecklade Abraham Niclas Edelcrantz ett eget system för optiska telegrafer. 1794 lyckades han skicka en dikt till Kungen från Stockholms palats till Drottningholm. Edelcrantz fortsatte att utveckla sitt system som snart var väldigt olikt Chappes och nära på dubbelt så snabbt. Hans system byggde på 10 stycken luckor som gick att öppna och stänga i olika kombinationer för att skicka kodad information. Dessa var även synliga på natten då man kunde tända en eld bakom luckorna. Tornen stod med ett avstånd på cirka 10 kilometer ifrån varandra och sträckte sig från Stockholm, Grisslehamn och ända till Åland. Detta gjorde att Sverige var det andra landet i världen efter Frankrike som hade ett eget fungerande optiskt telegrafsystem. 1753 så publicerade Scots Magazine en artikel som föreslog att man skulle kunna skicka meddelanden på elektrisk väg genom att använda en tråd per bokstav i alfabetet för att skicka impulser mellan olika torn. Dock så ansågs detta vara väldigt opraktiskt och dyrt vilket gjorde att systemet aldrig utvecklades, men det sådde ändå ett frö som senare skulle utvecklas och förändra världen för evigt, men det skulle dröja nära på 50 år innan den tyske uppfinnaren Samuel Thomas von Sömmering provade sin elektrokemiska telegraf prototyp.