Telefonöverföring – “Long Distance Xerography”

Den första patenterade versionen utav den moderna faxen kom 1964 och presenterades för världen utav Xerox. Den gick under namnet ”Long Distance Xerography”, förkortat LDX, men en nyare modell kom redan 2 år senare och skulle sätta standarden för faxapparater. Innan 1966 så var faksimil maskiner väldigt svåra att hantera då det ingick flera komplicerade metoder och komponenter, samt maskinerna var hutlöst dyra att tillverka och köpa in. När Xerox släppte sin Magnafax Telecopier så hade dom jobbat hårt med att skapa ett gränssnitt och layout som var användarvänligt och lätt att förstå, den Magnafaxen kunde även kopplas rätt in till telefonnätet utan att behöva en speciellt egen ledning. På ungefär 6 minuter så kunde man skicka ett vanligt brev från sändare till mottagare. Snart så skulle företaget Dacom även utveckla en digital fax som kunde skicka och mottaga brev på under en minut. Den tekniken byggde på samma principer som tekniken för satellitkommunikation, men då digital fax var dyrare att köpa in så var det många företag som föredrog Magnafaxen. Däremot så köpte USA:s militär in flera digitala enheter som användes när kodat känsligt material behövde överföras mycket snabbare än vad vanliga faxapparater kunde utföra.

Under 1970-talet så kom den stora fax-smällen inom företagsvärlden och leddes i mångt om mycket utav Japan, där kontor effektiviserades genom att skaffa faxapparater inte bara för extern kommunikation utan även inom olika nivåer i samma byggnad. Detta ledde till att utvecklingen utav faxapparater tog fart och snart kom nyare modeller ut årligen, utgivna utav flertalet olika företag. Faxapparaterna blev mindre, snabbare och effektivare och länge så var det Xerox som ledde utvecklingen och höll sig kvar i topp. Snart kom även hybrider mellan faxapparater och kopieringsapparater som kombinerade faxens möjligheter att skicka och mottaga information samtidigt som man kunde ta kopior på dokument direkt i samma maskin. Detta var en väldigt omtyckt kombination som fortfarande finns kvar idag på dom flesta faxmaskinerna. Det snabba sättet att skicka dokument och kommunicera på skulle under 80-talet förevigas i diverse filmer så som ”Wall Street” med Michael Douglas och Charlie Sheen och ”Ombytta Roller” med Eddie Murphy och Dan Akroyd, där hektiska kontorsscener med stressade börsmäklare som sliter åt sig dom senaste skickade siffrorna etablerade faxens popularitet inte bara hos större företag utan även mindre organisationer. Även arbeten förenklades otroligt mycket när man bara kunde faxa ett dokument från en våning, hur eller liknande inom en organisation, vilket gjorde att det gamla systemet med meddelandetuber snabbt försvann och idag endast används utav nostalgiska skäl inom mestadels filmer.

Faxmaskinernas betydelse inom företagsvärlden har varit enorm och effektiviserade länge många uppgifter samt drog ner på onödiga utgifter som kunde förekomma. Under slutet utav 80-talet och början på 90-talet så var det nära på en statussymbol för mindre eller enskilda företag att ha en fax av senare modell, samtidigt som många stora korporationer förlitade sig på denna metod att kommunicera. En studie har visat att idag finns det ungefär 17 miljoner aktiva faxapparater i USA trots utbredningen utav e-mail service och allt billigare internet.