Telegrafen – Uppfinning från 1873

I Maj 1873 så patenterade Sir William Fothergill Cooke och Charles Wheatstone sitt ”Cooke & Wheatstone system” som var världens första kommersiella elektriska telegraf. I princip så använde varje telegraf en mängd olika nålar som kunde peka på olika bokstäver i alfabetet och patentet i sig rekommenderade att man använde sig utav fem nålar systemet men beroende på hur många tecken som olika kodningstekniker krävde så kunde man använda fler eller färre nålar. Ett nätverk som sattes upp tidigt var mellan Euston och Camden Town i London som följde ett järnvägsspoår som Robert Stephensons konstruerade. Detta system använde sig bara av fyra nålar och demonstrerades den 25 juli 1837 och visade sig vara väldigt effektiv. Man skickade ett meddelande från Euston till Camden för att beordra ett lokomotiv att starta sin färd efter järnvägen. Flera järnvägar nappade på Cookes och Wheatstones uppfinning och snart så började den elektriska telegrafen att utvecklas alltmer. 1840 så kom det en variant som använde endast en enda nål och endast två ledningar och snart så fanns det 15 000 enheter som användes utav den brittiska järnvägen.

Det första telegraf kompaniet, ”The Electric Telegraph Company” startades upp i september 1845 utav finansiären John Lewis Ricardo och Cooke. Samtidigt så utvecklades i USA ett annat elektriskt telegrafsystem utav Samuel Morse och han sökte patent på det år 1837. Morse och hans assistent Alfred Vail utvecklade tillsammans det alfabetiska kodspråket som idag är känt som ”Morsekod” vilket gjorde att dom bara behövde en ”nål” eller knapp per telegraf. Morsekoden består utav en serie långa och korta signaler och var väldigt enkelt att översätta till en rad olika språk som använder vårt moderna alfabet. Det allra första telegrammet som skickades i USA med hjälp utav morsekod var den 11 januari 1838 på ett avstånd utav 3 kilometer. Snart så spred sig Morse och Vails elektriska telegraf över kontinenten och den 24 oktober 1861 så hade man etablerat sig från västkusten till östkusten vilket även innebar att den berömda ”Pony Express” snart kom att läggas ner eftersom dom inte kunde konkurrera med telegrafen. Morsekoden kom även att bli den europeiska standarden från år 1851 förutom i Storbritannien eftersom dom redan hade investerat så mycket i Cookes och Wheatsones telegraf. Snart så påbörjades utvecklingen för att kunna reducera kostnaderna per meddelande, antingen genom att minska själva handjobbet per meddelande eller öka upp antalet meddelanden och hur snabbt dom kunde skickas. Många experimentella försök var antingen för komplicerade eller otillräkneliga för att kunna implementeras effektivt på den personliga massmarknaden för kommunikation.

Telegrafens och morsekodens inverkan på hur man förde kommunikation, speciellt i fält under militära operationer eller via långa distanser hade en otrolig inverkan på samhället. Metallpriser gick upp och många gånger så kunde det vara lönsammare att bryta koppar eller andra metaller än guld i gruvor. Hela städer kunde byggas upp runt en mineralfyndighet, vilket krävde affärer, järnvägar, upprätthållare av lagar och massor med andra myndigheter och kommersiell drift. I sin tur så köpte man ofta in telegrafer till dessa nya städer för att enklare kunna kommunicera med omvärlden, både för personligt och kommersiellt bruk så som varubeställningar eller politiska meddelanden. På detta vis så ökade försäljningen utav elektriska telegrafer, vilka i sin tur behövde ledningar för att kunna fungera och skicka meddelanden via och då behövdes det mer metaller och övrigt material.